Kasutamistingimused

1. Müügitingimuste kehtivus

1.1. Müügitingimused kehtivad TEMPEREDGLASS.EE veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja SURVEILLANCE24 OÜ (edaspidi Veebipood temperedglass.ee) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.

1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad temperedglass.ee veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.

1.3. Veebipood temperedglass.ee jätab endale õiguse teha müügitingimustes kooskõlas seaduse normidega muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel temperedglass.ee.

2. Hinnainfo

2.1. Kõik veebipoes temperedglass.ee toodud hinnad ei sisalda käibemaksu, kuna firmal SURVEILLANCE24 OÜ puudub KMKR number.

2.2. Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (14 päeva pärast tellimuse vormistamist).

2.3. Kaupadel on transpordi tasu kas täies mahus või osaliselt juba arvestatud hinna sisse.

2.4. Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija ja Veebipoe vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.

2.5. Veebipood temperedglass.ee jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel temperedglass.ee.

3. Tellimuse vormistamine

3.1. Lisage soovitud tooted ostukorvi.

3.2. Tellimuse vormistamiseks vajutage  ostukorvis lingile „Kassaˮ või “Mine kassasse”.

3.3. Järgnevalt tehke valik, kas soovite tellimuse sooritada ühekordselt või püsikliendina (kui veebipoes on selline jaotus).

3.4. Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad (mobiilinumber peab algama +372 algusega), valige teile sobiv toodete kohaletoimetamise viis. Seejärel kuvatakse ekraanile arve, mille saate tasuda mugavalt makselahenduste abil pankades euromaksena. Andmed euromakse sooritamiseks koos kõigi kehtivate riiklike maksudega ja lisanduvate tasudega leiate pärast tellimuse kinnitamist ekraanile kuvatud arvelt.

3.5. Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.

3.6. Veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel (E−R 18.00−21.00). Kui tellimus esitatakse reedel pärast kella 14.00, vormistatakse tellimus järgneval esmaspäeval. Kehtib ka „tulen kaubale ise järeleˮ tarnevaliku puhul.

4. Müügilepingu jõustumine

4.1. Kauba müügilepinguga kohustub veebipood temperedglass.ee andma Tarbijale üle olemasoleva, valmistatava või veebipooe temperedglass.ee poolt tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub veebipood temperedglass.ee-le tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.

4.2. Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 3 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.

4.3. Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist Veebipoe pangakontole.

5. Kohaletoimetamine

5.1. Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib veebipood temperedglass.ee tellimuse 1-3 tööpäeva jooksul ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele.

5.2. E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest Veebipoe pangakontole.

5.3. Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.

5.4. Veebipood temperedglass.ee ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood temperedglass.ee ei saanud mõjutada ega ette näha.

6. Tagastamisõigus

6.1. Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul.

6.2. Tagastamisele kuuluv ese peab olema originaal pakendis ning kasutamata.

6.3. Kauba tagastamiseks tuleb esitada Kauba ostust taganemise avaldus, milleks võib saata ühemõttelise avalduse e-kirjaga aadressile info@temperedglass.ee ning saata see hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

6.4. Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.

6.5. Kauba tagastades peab Tarbija saatma kauba kokkulepitud Omniva või Itella pakiautomaati, märkides saajaks SURVEILLANCE24 OÜ ning saaja telefoninumbriks märkima eelnevalt kokkulepitud telefoninumbri.

6.6. Tarbija ei pea kaupa tagastama logistikafirma vahendusel, kui veebipood temperedglass.ee on nõustunud kaubale ise järele tulema või Tarbijaga on lepitud kokku aeg ja koht Tallinna linnas kuhu Tarbija toob kauba ise ära.

6.7. Kauba tagastamise korral peab Tarbija hüvitama transpordi kulud, mis olid tasutud logistikafirmale kauba kohaletoimetamiseks kliendile. Logistikafirmade hinnakirjad leiab Itella ja Omniva ametlikel kodulehtedel. Juhul kui tarne eest oli tasutud osaliselt, siis see summa arvestatakse maha.

6.8. Veebipood temperedglass.ee tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas Tarbija kasutatud eseme kättetoimetamise kulud, v.a juhul, kui tarbija on sõnaselgelt valinud ettevõtja pakutud kõige odavamast eseme kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Veebipood Tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

7. Vääramatu jõud

7.1. Veebipood temperedglass.ee ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood temperedglass.ee ei saanud mõjutada või ette näha.

8. Isikuandmete töötlemine

8.1. Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.

8.2. Veebipoel temperedglass.ee on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.

8.3. Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.

8.4. Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Tarbija on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku veebilehel temperedglass.ee.

8.5. Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Veebipoel ligipääs.

9. Pretensioonide esitamise kord

9.1. Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt 14 päeva jooksul veebipood temperedglass.ee poole, esitades arve/kviitungi, mille alusel kauba ostu eest tasuti.

9.2. Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad veebipood temperedglass.ee ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab veebipood temperedglass.ee.

9.3. Veebipood temperedglass.ee ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.

9.4. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile info@temperedglass.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.

9.5. Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud 14 päeva jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.

9.6. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

9.7. Tarbijal on õigus nõuda veebipoelt temperedglass.ee ostuhinna alandamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui veebipoel temperedglass.ee ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, veebipood temperedglass.ee ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

10. Tarbija õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole

10.1. Kui Veebipood on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Komisjoni pöördumine on tarbijale tasuta ning tehingu väärtus peab olema üle 20 euro. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.